Forum

Våra regler
DramaPortalen är en sida som främst riktar sig till dramapedagoger och dramaverksamma. Vår åsikt är att de övningar och den kunskap som finns samlad här kräver en pedagogisk utbildning för att kunna brukas ansvarsfullt. Vi ser helst att man har en dramapedagogisk utbildning och även är ansluten till RAD (Riksorginisationen för Auktoriserade Dramapedagoger). Sedan finns det självklart andra pedagogiska yrkesroller som besitter kunskapen att bruka övningar och dylikt eller kan omvandla dem till att passa deras synsätt och verksamhet. På eget ansvar.

En övning är inte bara en övning utan det handlar om i vilka syften man genomför den, hur man genomför den och hur man presenterar den. Det är något vi vill att ni skall bära med er innan ni själva använder övningar härifrån på en grupp.

Du får kopiera och använda övningar ifrån DramaPortalen. Men om de är hämtade härifrån ser vi gärna att det framgår på eventuella papper du delar ut eller ifall någon frågar.

DramaPortalen strävar också efter att vara ett socialt nätverk för dramaverksamma, och vi vill därmed yttra några ytterligare förhållningsregler som man går med på då man registrerar sig på sidan. Dessa är enkla, men vi tycker att det är viktigt att de är gemensamma så alla har samma utgångspunkt att förhålla sig till.

Behandla alltid andra med respekt, oavsett vad ni kan tycka om dem eller vad de gör.

Du har alltid möjlighet att ändra dig. Det du skriver eller ger uttryck för i dagsläget kan förändras i framtiden. Därför vill vi att ni strävar efter att vara öppen och tillåtande inför att någon ändrar sina åsikter.

Du kan alltid redigera dina inlägg eller ta bort dem efter de är skrivna. Men var då gärna tydlig med att de har redigerats och skriv ut det tydligt i texten för att inte orsaka förvirring.

Alla har rätt till sin personliga åsikt. Argumentera därför inte för hur du tycker att någon har fel. Utan fokusera istället på att styrka och argumentera för vad du själv tycker är rätt.

Om vi som är moderatorer på DramaPortalen anser att något är olämpligt så förbehåller vi oss rättigheten att ta bort det segmentet av texten. Vi kommer alltid informera författaren vid sådana tillfällen.

                                                                                                        Exporterat från 
Aferm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar